Kun je voor mantelzorg vergoedingen krijgen? In mijn praktijk is dit een veel gestelde vraag en ik merk dat hierover veel onduidelijkheid is. Ik praat je graag even bij. Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Je kunt wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en kun je extra kinderbijslag aanvragen voor kinderen met een beperking.

In het onderstaande overzicht staat alles voor je op een rijtje:

Extra kinderbijslag

Dit is speciaal bedoeld voor ouders met thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben.

Er zijn een aantal criteria waaraan jouw situatie moet voldoen:

  • je kind ondervindt in het dagelijks leven problemen door ziekte, stoornis of een beperking
  • taken als verzorging en het ouderlijk toezicht zijn door de aandoening van je kind, voor jou als ouder ernstig verzwaard

Het aanvragen van extra kinderbijslag kan via de Sociale verzekeringsbank (SVB). Zij schakelen het Centrum indicatiestelling (CIZ) in. Die beoordeelt de zorgbehoefte van je kind en geeft hierover advies aan de SVB.

Heeft je kind geen ziekte, aandoening of stoornis maar heb je toch extra kinderbijslag nodig? In specifieke situaties kun je ook aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Bijvoorbeeld wanneer je kind uitwonend is om onderwijs te kunnen volgen. Of wanneer je kind onderwijs volgt voor topsport, dans en muziek.

Individuele bijzondere bijstand

Krijg je te maken met onverwachte noodzakelijke extra kosten die je niet kunt betalen en die niet vergoed kunnen worden via een andere regeling? Dan kun je een beroep doen op individuele bijzondere bijstand. Of je voor deze speciale regeling in aanmerking komt hangt af van je inkomen en vermogen en de voorwaarden die door de gemeente zijn bepaald. De aanvraag voor bijzondere bijstand dien je in bij je gemeente.

Mantelzorgwaardering

Met de jaarlijkse mantelzorgwaardering willen gemeenten alle mantelzorgers even in het zonnetje zetten. Iedere gemeente mag de mantelzorgwaardering op zijn eigen wijze invullen. Sommige gemeenten geven een geldbedrag of een VVV-bon, andere organiseren een activiteit of geven die blijk van waardering op een andere manier, bijvoorbeeld in de vorm van een mantelzorgpas waarmee je korting kunt krijgen bij op aankopen voor bijvoorbeeld bloemen, boeken een high tea of de sauna (bij bedrijven waarmee jouw gemeente een overeenkomst heeft).

Ook jonge mantelzorgers verdienen een waardering. Speciaal voor hen organiseren veel gemeenten jaarlijks één of meer activiteiten.

Openbaar vervoer

Als degene voor wie jij zorgt door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, dus ook niet met hulp van OV-personeel, dan kan degene een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen. Jij reist als mantelzorger gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in de trein, metro, tram, bus en Regiotaxi.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft de zorgvrager een persoonsgebonden budget (pgb) dan kan degene naast professionele hulp ook mantelzorg inschakelen voor zorg. In dat geval kan de mantelzorger uit het pgb betaald worden. Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden, zo moet je bijvoorbeeld die zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is (en dus waarvoor de indicatie gesteld is). Gaat het om wmo- of jeugdzorg dan kan de gemeente haar eigen specifieke regels hanteren. Een pgb-aanvraag kan behoorlijk complex zijn, ik kan je daarmee helpen.

Reis – en  parkeerkostenvergoeding

Een algemene regeling voor de vergoeding van reis- en parkeerkosten voor mantelzorgers is er niet. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. En in sommige gemeenten is het mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen. Informeer bij jouw gemeente welke regelingen er zijn.

Woon je samen met de persoon voor wie je zorgt en is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een zorginstelling? Onder bepaalde voorwaarden kun je de reiskosten voor het ziekenbezoek aftrekken van de belasting, deze vallen onder specifieke zorgkosten.

Mantelzorgvergoedingen door verzekeraars

Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die vanuit het aanvullende pakket vergoedingen aanbieden voor hulp bij mantelzorg. Vergoedingen waar je gebruik van kunt maken zijn bedoeld om jou te ontlasten zodat jij de zorg voor je naaste goed vol kunt houden.

De mogelijkheden op een rijtje:

  • Vervangende mantelzorg: Als je tijdelijk uitvalt, op vakantie wil of even los wil komen van je zorgtaak, is er de mogelijkheid om de zorgtaken een aantal dagen over te dragen aan een professional in de zorg.
  • Mantelzorgmakelaar: Voor hulp bij regeltaken kan de mantelzorgmakelaar je ontlasten door deze (tijdelijk) van je over te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van de pgb, het regelen van vervangende zorg, het voeren van onderhandelingen en gesprekken met organisaties en gemeenten, het zo optimaal mogelijk inregelen van de zorg en al het daarbij behorende uitzoekwerk.
  • Zorghotel: naast vervangende mantelzorg is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een zorghotel of het mantelzorgarrangement. Dit is speciaal bedoeld om een aantal dagen per jaar op adem te kunnen komen, al dan niet met de zorgvrager.
  • Cursussen: je kunt denken aan een cursus om bijvoorbeeld te leren hoe je jouw naaste kunt verzorgen. Maar ook mindfullness of het leren aangeven van je grenzen kunnen voor jou leerpunten zijn.

Er bestaan alleen vergoedingen voor de hulp en ondersteuning bij mantelzorg zoals bovenstaand omschreven. De mantelzorg zelf, de informele zorg die je aan de ander geeft, wordt dus niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zorgkosten aftrekken van de belastingen

Zorg je voor een chronisch zieke of iemand met een beperking die deel uitmaakt van jouw huishouden? Dan heb je aantoonbaar extra uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen. Onder bepaalde voorwaarden kun je deze extra kosten (deels) terugvragen bij de belasting. Je belastingadviseur kan jou hierover informeren.

Bronnen: Rijksoverheid, Mezzo en de Belastingdienst