Werkgever

Eén op de zes werkenden is mantelzorger. Grote kans dat zich onder jouw werknemers ook mantelzorgers bevinden. De meeste mantelzorgers praten er niet graag over en soms is de balans tussen werk, zorgtaken en hun eigen leven zo verstoord dat verzuim het gevolg is. Werkende mantelzorgers hebben veel aan hun hoofd en dat brengt vaak de nodige spanningen met zich mee. Ze zijn hierdoor minder productief en ervaren stress.

Desperate and stressed businessman feeling bad outside the office

Het kan anders met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid geef je mantelzorgende medewerkers de ruimte. Hierdoor ervaren ze minder lichamelijke en psychische klachten en kunnen zij de pittige thuissituatie beter aan. Mantelzorgers hebben hierdoor ook minder stress en meer energie om hun werk goed te doen. Dat leidt tot minder verzuim en een hogere productiviteit.

Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is aantrekkelijk voor je huidige en toekomstige werknemers en goed voor het imago van je bedrijf. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt kan dit het verschil maken.

Het is niet ingewikkeld

Om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te creëren hoeft het huidige personeelsbeleid echt niet helemaal over de kop. Vaak zijn een aantal aanpassingen aan het huidige beleid voldoende en effectief.

Dit zijn belangrijke ingrediënten van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid:

Maak mantelzorg bespreekbaar

Belangrijk is om te weten welke werknemers mantelzorg verlenen. Creëer daarom een sfeer waarin mantelzorg bespreekbaar is. Het neemt veel spanning weg en opent de weg naar het vinden van passende oplossingen.

Zoek samen naar mogelijkheden

Focus niet op de beperkingen maar zoek samen met de mantelzorger naar de mogelijkheden waarop de werknemer werk en mantelzorg goed kan combineren. Dat kan door gebruik te maken van zorgverlofregelingen. Maar dat is niet altijd genoeg. Verruiming van de werktijden of de mogelijkheid om (deels) thuis te werken kan daarop een goede aanvulling zijn.

De cijfers: bedrijven met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid hebben gemiddeld 25% minder ziekteverzuim, 4,3% meer omzetgroei, 4% minder personeelsverloop en een hoger percentage vrouwen op topposities.

25 %
Minder verzuim
4 %
Minder personeelsverloop
4 %
Meer omzetgroei

Meer weten over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid? Bel me op 0515 - 700 267 of vul het formulier in en laat mij contact met jou opnemen.

Mantelzorgzaken is aangesloten bij:

Beroepsverening van Mantelzorgmakelaars

Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking

Contactformulier