Gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) verplicht gemeenten om burgers mantelzorgondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Het is natuurlijk het mooiste wanneer inwoners daarin hun eigen keuze kunnen maken.

Female Neighbor Helping Senior Woman To Complete Form

Als onafhankelijke partij kan ik inwoners het volledige traject voor zowel mantelzorgondersteuning als cliëntondersteuning bieden.

Met mijn actuele kennis van wet- en regelgeving van de zorgwetten (Wlz, Wmo, Zvw, arbeidsrecht, Jeugd- en Participatiewet) en de bijbehorende beleidsterreinen kan ik daarnaast gebieds- of wijkteams integrale ondersteuning bieden bij complexe casuïstiek.

Een greep uit de mogelijkheden om de gebieds- of wijkteam te ontlasten:

  • Aanvragen en regelen van zorg van A tot Z
  • Overnemen van zaken met complexe casuïstiek.
  • Contact leggen en onderhouden met officiële instanties
  • Invullen van formulieren
  • Opstellen van een zorgplan
  • Opstellen overeenkomsten en beschrijvingen ten behoeve van PGB
  • Bemiddelen met de werkgever over werk en verlofregelingen
  • Uitzoek- en regelwerk
  • Bezwaarschriften schrijven

Wil je weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Bel me op 0515 - 700 267 of vul het formulier in en laat mij contact met jou opnemen.

Mantelzorgzaken is aangesloten bij:

Beroepsverening van Mantelzorgmakelaars

Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking

Contactformulier