Wat is mantelzorg?

Het zal zo’n vijf a zes jaar geleden zijn dat ik het woord mantelzorg voor het eerst bewust hoorde toen ik de casemanager dementie van mijn moeder aan de telefoon had. Of ze ook iets voor de mantelzorgers kon betekenen? Uhh….Wat een gekke term dacht…