Mantelzorg is vrijwel nooit een keuze...

...het overkomt je en samen met degene voor wie je zorgt maak je er het beste van.

Wanneer ben je mantelzorger?

Je bent mantelzorger wanneer je onbetaald en structureel intensieve hulp biedt aan iemand met wie je een emotionele band hebt. Dat kan je partner, kind of ouder, een familielid, buurman of kennis zijn. Meestal kies je niet voor mantelzorg, het overkómt je.

Als mantelzorgmakelaar bied ik integrale ondersteuning aan mantelzorgers, gemeenten, zorgprofessionals en werkgevers bij alle mantelzorgvragen. Ik ben een allround onafhankelijk ondersteuner met actuele kennis op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en financiën.

De overheid verwacht van ons dat we meer en vaker mantelzorg verlenen. Dat kan alleen wanneer mantelzorgers in staat zijn om een gezonde balans te creëren tussen zorg, werk en privéleven. Het is mijn missie om dat mogelijk te maken.

Mantelzorgers

Als mantelzorger loop je vaak tegen een muur op wanneer je de zorg zo goed mogelijk wil regelen.
Al die regeltjes en instanties...
Als mantelzorgmakelaar help ik jou om de zorg goed in te regelen.

Gemeenten

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) verplicht gemeenten om burgers mantelzorgondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik gebieds- of wijkteams daarbij.

Werkgevers

Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken. Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is niet alleen goed voor je bedrijfsimago, je kunt ook verzuim en personeelsverloop aanzienlijk beperken!

Chantal-1816

Chantal Hoevers Prins is erkend Mantelzorgmakelaar en aangesloten bij de beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) en bij de beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

"Als mantelzorgmakelaar ben ik de onafhankelijke allround cliëntondersteuner en zorgregelaar. Ik creëer passende en efficiënte oplossingen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, financiën en onderwijs. Met kennis van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en arbeidsrecht."

Blijf op de hoogte

Hoe werkt het financieel?

De kosten voor de mantelzorgmakelaar kunnen op verschillenden manieren gefinancierd worden:

Via de zorgverzekeraar

Steeds meer zorgverzekeraars hebben de mantelzorgmakelaar opgenomen in hun aanvullende pakket.

 Bekijk hier of jouw zorgverzekeraar de Mantelzorgmakelaar vergoedt.

Gemeente

Een aantal gemeenten vergoedt de mantelzorgmakelaar.

Via het PGB

Heb je een Persoonsgebonden Budget met een vrij besteedbaar bedrag? Dan kun je hiermee de kosten dekken.

Via de werkgever

Heb je een betaalde baan? Sommige werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar.

Kom je niet (meer) voor de bovenstaande vergoeding in aanmerking?

Dan kun je gebruik maken van mijn diensten tegen het geldende uurtarief. Tarief 2017: € 75,- per uur, reiskosten worden doorberekend bij een afstand meer dan 10 kilometer enkele reis a € 0,23 per kilometer. De genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Vooraf ontvang je een offerte met een inschatting van het aantal uren.

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Bel me op 0515 - 700 267 of vul het formulier in en laat mij contact met jou opnemen.

Contactformulier