Hulp bij PGB aanvragen

Wanneer je voor een PGB kiest, behoud jij zelf de regie. Met een PGB kies jij zelf je zorgverleners en maak je afspraken over de zorg die je wil ontvangen. Zo krijg je precies de zorg die je wenst en nodig hebt.

Het aanvragen van een PGB vraagt nogal wat. Je krijgt te maken met verschillende loketten, een doolhof aan regels en je moet diverse procedures doorlopen. Chantal Hoevers Prins van Mantelzorgzaken kan je hierbij helpen. Het eerste telefonische consult is gratis.

Chantal Hoevers Prins is erkend mantelzorgmakelaar en PGB-specialist. Als expert heeft ze en onderhoudt ze kennis rondom de regeling en uitvoering van het PGB. Chantal weet uit eigen ervaring wat het betekent om mantelzorger te zijn. De afgelopen 13 jaar verleende ze mantelzorg aan diverse familieleden. Momenteel verleent ze mantelzorg aan haar moeder, die intensieve zorg nodig heeft. Als mantelzorgmakelaar is Chantal aangesloten bij de beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) en bij de beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

Wat is een PGB?

Je kunt een persoonsgebonden budget (PGB) toegewezen krijgen wanneer je een chronische beperking, ziekte of aandoening hebt. Met dat budget kun je zelf zorgverleners inhuren voor de zorg die je nodig hebt. Met hen maak je afspraken over de zorg die je wil ontvangen en wanneer en hoe je deze wil ontvangen.

Ook een woningaanpassing kan onder een pgb vallen. De procedure voor een indicatie kan zo’n 6 weken duren.

Geen indicatie, geen PGB!

Om in aanmerking te komen voor een PGB is altijd een indicatie nodig. Voordat er een indicatie aangevraagd kan worden moeten we eerst weten welke zorg er nodig is. Vervolgens kan de indicatie aangevraagd worden bij Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de gemeente, zorgverzekeraar of een wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie.

De desbetreffende instantie onderzoekt of er bij jou inderdaad sprake is van een chronische beperking, ziekte of aandoening waarvoor hulp vereist is. Mantelzorgzaken weet bij welk loket je moet zijn en kan je helpen bij de aanvraag van de indicatie.

Kan ik voor iemand anders een PGB aanvragen?

Ja, dat kan. Als wettelijk vertegenwoordiger kun je alles rondom een PGB voor iemand regelen. Als voogd of ouder ben je wettelijk vertegenwoordiger voor je kind.

Een wettelijk vertegenwoordiger kan ook door de rechter worden aangewezen, denk aan een mentor, curator of bewindvoerder. De zorgvrager kan jou ook machtigen om een PGB voor hem of haar te regelen.

Bij welk loket kun je PGB aanvragen?

De PGB is verankerd in 4 wetten met elk een eigen loket:

 • Jeugdwet (loket: je gemeente)
 • Wmo (loket: je gemeente)
 • Wlz (loket: het regionale zorgkantoor)
 • Zvw (loket: je zorgverzekeraar)

Bij welk loket jij moet zijn hangt helemaal af van jouw specifieke situatie. Elke wet kent een eigen procedure! Het zijn ook deze ‘PGB-loketten’ (gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar) die beslissen of jij een PGB toegewezen krijgt.

Wat komt er zoal kijken bij een PGB- aanvraag?

 • Het opstellen van een persoonlijk zorgplan, een zorgmomentenoverzicht en een budgetplan
 • Je moet laten zien dat de keuze voor PGB echt een bewuste keuze is: het betreffende PGB-loket voert met jou een ‘bewustkeuzegesprek’.
 • Je moet aan kunnen tonen dat je in staat bent om een financiële administratie te voeren: er kan gevraagd worden om inzage in je administratie.
 • Je koopt de zorg zelf in. Dus je maakt zelf afspraken met 1 of meer zorgverleners over de zorg die je nodig hebt
 • Het afsluiten van zorgovereenkomsten met zorgverleners: het is belangrijk dat deze zorgovereenkomsten juridisch helemaal kloppen. Als dat niet zo is loop je bijvoorbeeld het risico dat de Belastingdienst jou als werkgever beschouwt.
 • Het aanvragen van een PGB vraag een flinke dosis doorzettingsvermogen en assertiviteit omdat je te maken krijgt met verschillende loketten, ingewikkelde regelgeving en soms lange procedures en een stroperige bureaucratie.

Mantelzorgzaken helpt bij jouw PGB aanvraag
van A tot Z

Chantal Hoevers Prins van Mantelzorgzaken onderzoekt welke PGB-route bij jouw situatie past en helpt je met de PGB-aanvraag;

 • Helpt (als dat nodig is) bij de aanvraag van een zorgindicatie bij het CIZ, gemeente of zorgverzekeraar;
 • Zorgt ervoor dat je beslagen ten ijs komt bij het ‘bewustkeuzegesprek’;
 • Treedt op als jouw belangenbehartiger bij de diverse instanties en loketten;
 • Helpt bij het opstellen van een een zorgmomentenoverzicht, zorgleefplan, een budgetplan, en het opzetten van een PGB-administratie met de juiste zorgovereenkomsten;
 • Helpt bij het inzetten van de juiste overeenkomsten met zorgverleners.

Ben je aanvullend verzekerd en zit de mantelzorgmakelaar in je pakket? Dan kan ondersteuning van Mantelzorgzaken in de meeste gevallen (deels) vergoed worden. Mantelzorgzaken informeert je hier graag over.

Heb je hulp nodig bij een PGB-aanvraag?

Meld je dan nu aan voor een gratis telefonisch consult